Česko-slovenské bezpečnostní listy

  • Červenec 30, 2022
Share Button
Překlad a vypracování bezpečnostních listů z ruštiny a angličtiny do češtiny a slovenštiny. Garance správnosti uvedení látek v BL. Expresní kontakt: 608 666 582.

Překlad a vypracování bezpečnostních listů z ruštiny a angličtiny do češtiny a slovenštiny. Garance správnosti uvedení látek v BL. Expresní kontakt: 608 666 582.

V pátek později odpoledne telefonoval klient s dotazem, toliko typickým pro situace kolem překladů bezpečnosních listů, totiž ihned po dodání české a odborně zrevidované mutece bezpečnosního listu žádal verzi slovenskou, tážíc se: zda-li tato se liší i co do legislativních formulací, mimo samotný jazyk. Ihned jsme s kolegou danou věc posoudili a řekli si, že list můžeme bez problémů vypracovat, jednalo se opět o práci chemika.

Překlady do slovenštiny: MSDS

Poslední česká verze byla, jak řečeno v předchozím příspěvku, dokumentem, který byl bezpečnosním listem pro dva téměř identické produkty a totéž je nyní nutné provést ve slovenském jazyce, tedy zpracovat dokument čítající cca 19 normovaných stran (běžný bezpečnosní list je v 99 % případů dlouhý jen asi 6 – 8 normovaných stran). Zde se tedy jedná o produkty dva v jednom listu, ale i tak o něco delší, než je standard. Nadstandard nadále spočívá v úpravě materiálu, která však proběhla již při zpracovávání české mutace, která byla původně chybná a klient nás požádal o zpracování změn, jelikož překlad, který měl k dispozci vykazoval odborné nedostatky: chyběly úplně některé legislativně vyžadované části.

Žádáte-li od nás vypracování bezpečnosního listu v česko-slovenské podobě, kontaktujte nás prosím ZDE.

 

Zařazeno do témat: , ,