Legislativní specialista pro bezpečnosní listy

  • Květen 31, 2021
Share Button
Překlad a vypracování bezpečnostních listů z ruštiny a angličtiny do češtiny a slovenštiny (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015). Zákonem doporučené fráze etiket a kontrola grafického návrhu etikety, vč. bezpečnostních symbolů. Expresní kontakt: 608 666 582.

Překlad a vypracování bezpečnostních listů z ruštiny a angličtiny do češtiny a slovenštiny (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015). Zákonem doporučené fráze etiket a kontrola grafického návrhu etikety, vč. bezpečnostních symbolů. Expresní kontakt: 608 666 582.

Dnes ráno dorazil další požadavek na překlad bezpečnosních listů z německého jazyka. Zakázka poněkud netradiční, nebot i délka listů byla delší, než bývá standard. Podobnost obou bezpečnostních listů byla značná. Listy v německém jazyce byly označeny značkou 3M a následovala klausule: Sicherheitsdatenblatt Copyright, 2012, 3M Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfältigen bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschließlich zu dem Zweck gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang der darin beschriebenen 3M Produkte vertraut zu machen. Diese nformationen der 3M, müssen vollständig vervielfältigt bzw. heruntergeladen werden und dürfen inhaltlich nicht verändert werden.

Překlad z němčiny: MSDS + 30

Pro překlad následných listů budeme potřebovat celkem 5 dní času, nebot délka a náročnost není zrovna nízká. Počítáme, že výsledkem práce bude více, než 30 NS textu, přičemž náš kolega-odborník na překlad a kontrolu bezlečnosních listů musí u obou částí provést kontrolu správnosti (při dané podobosti se nemůže spoléhat na vizuální dojem, ale musí kontrolovat slovo od slova). Nečastějšími jazyky pro tvorbu nových listů jsou: angličtina, němčina, polština, slovenština. Dalšími jazyky ve kterých přicházejí bezpečnostní listy, mimo němčinu jsou: angličtina, ruština, švédština apod.

Legislativní specialista uvádění výrobků na trh: úkony

  • vystavení bezpečnostních listů (dle nařízení ES č. 1272/2008, platného od 1. 6. 2015)
  • vystavení bezpečnostních listů do všech EU jazyků
  • dodání zákonných frází pro etikety v základních jazycích
  • dodání výstražných symbolů pro etiketu dle mezinárodních standardů
  • kontrola grafického návrhu etikety / etiket
  • vystavení 8 bezpečnostních listů do cca 1 týdne
  • vystavení 18 bezpečnostních listů do cca 2 týdnů

Žádáte-li překlad, nebo kontrolu bezpečnosního listu z němčiny, kontaktujte nás ZDE.

 

Zařazeno do témat: , ,