Překlady finštiny: tabulkové, technické

  • Květen 15, 2022
Share Button
Specializovaný tecnický překlad, český, finský. Expertní překlady do finského jazyka: stavební dokumentace, SW, výrobně průmyslová odvětví. Konkrétně technické prostředí jako: strojní a chemická výroba, elektrotechnika, energetika, potravinářský průmysl, obylová technika. Konkrétně chemie: veškerá bezpečnostní dokumentace – MSDS, expoziční scénáře, etikety k výrobkům, registrace). Expresní kontakt: +420...

Specializovaný technický překlad, český, finský. Expertní překlady do finského jazyka: stavební dokumentace, SW, výrobně průmyslová odvětví. Konkrétně technické prostředí jako: strojní a chemická výroba, elektrotechnika, energetika, potravinářský průmysl, obalová technika. Konkrétně chemie: veškerá bezpečnostní dokumentace – MSDS, expoziční scénáře, etikety k výrobkům, registrace). Expresní kontakt: +420…

Dodanou „tabulku“ (6 listů a více, než 2 tisíce buněk na asi 600 řádcích v anglickém a českém jazyce – přeloženo asi 40 % / zbývalo do finštiny přeložit 60 %). Klient dodal podklady pro překlad do finštiny v tabulkovém excelu. Bylo nutno provést přesnou kalkualci formátu.  Celkový rozsah tabulkové práce: 285 normovaných stran. Termín pro realizaci: 2,5 měsíce.

.
Překlady finštiny: tabulkové překlady

.
Technické překlady v excelu: Formátově jiné a zpravidla množstevně velmi rozsáhlé překlady do finského jazyka ve formátu excel (poslední tabulkový překlad smloupců F a G z anglického do finského jazyka: produktová řada klienta).

Překlady finštiny: technická shoda

Česko-finský tým (rodilí mluvčí žijícíc v ČR nebo ve Finsku) pro překlad v rámci jazyků: finský, český, anglický (mimo další severské jazyky: švédština, norština – podobné rozsahy překladatelské normy). Kvalitní technické, formátové i jazykové zpracování (nadstandardní a spíše pokročilé grafické formáty + všechny tabulkové a exportovaé formáty, vč. html.). Překlad do finštiny rodilými mluvičími, dodání společnostem a výrobním + distribučním podnikům v dostatečné překladové normě: min. 30 kvalitních stran překladu / týden.  Ve velikém objemu, pro smluvní a mirně plánovaný projekt: až 350 Ns/měsíc.

Překlady do lotyštiny – 40 stran

Překlady finštiny

Překlady finštiny, formáty / obory: stavebnictví, excel, PowerPoint, InDesign, technika, výroba, distribuce, katalogizace, vč. grafického zpracování a vylepšení návrhů pro grafiku. Možnost kalkualce anglického, finského, českého nebo slovenského textu pokročilými metodami z formátově nesourodých zdrojů.

Žádáte-li překlady finštiny, kontakty na výkonný česko-finský tým, naleznete ZDE.

Zařazeno do témat: ,