Překlady bezpečnostních listů do slovenského jazyka

  • Květen 20, 2023
Share Button
Překlad a vypracování bezpečnostních listů do slovenského jazyka (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015). Zpracování etiket: zákonné fráze, grafický návrh, výstražné symboly. Expresní kontakt: 608 666 582.

Překlad a vypracování bezpečnostních listů do slovenského jazyka (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015). Zpracování etiket: zákonné fráze, grafický návrh, výstražné symboly. Expresní kontakt: 608 666 582.

Várku dalších bezpečnostních listů jsme obdrželi dnes ráno. Celkový počet: 27 bezpečnostních listů. Z nichž část v anglickém jazyce pro překlad do češtiny a slovenštiny, a část již v české verzi pro překlad do slovenštiny. Jsme k dispozici pro zakázky čítající až 100 ks bezpečnosních listů s datem dodání kratším, než 1 měsíc. Na dané zakázce pracují naši dva kolegové, expertní pracovníci na poli MSDS. 1 část bezpečnosních listů bude do češtiny přeložena do 1 týdne, mezitím se připravuje část již českých listů a překládá se do slovenštiny. Nepředpokládáme pro celkové dokončení zakázky, delší, než: 15 dní od přijetí bezpečnostních listů ke zpracování.

  • chemický zákon 350/2011, Sb.
  • nařízení CLP 1272/2008/EC
  • nařízení REACH 1907/2006/EC
  • nařízení o detergentech 648/2004/EC
  • nařízení o biocidech 528/2012/EC
  • všechny druhy notifikací do registrů
  • vypracování zákonné etikety

Slovenské bezpečnostní listy: zpracování

U takto středně rozsáhlých zakázek vycházíme i přesto z požadavku klienta. Nikde není předem dáno, že nelze zakázku dokončit dříve. Termíny našich klientů, nejsou však, až na několik vyjímek, nijak extrémní. U překladu bezpečnostního listu lze předpokládat výkon cca: 1 list/1 osoba/1 den. Tedy dva překladatelé = 27 listů = 13,5 dne, tedy zmíněných 15 dní (i s anglickým překladem). S překlady bezpečnostních listů dodáváme i další doplnkové služby, jakými jsou: kontrola obsahu a správnosti MSDS, navržení zákonných frází pro BL a další servis na vyžádání zákazníků.

Slovenština: listy, etikety, chemie

Slovenské, ale i jiné MSDS vypracováváme dle budoucího ale již v roce 2014 platného nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015. Nejčastějším jazykem nově vypracovaných listů jsou: němčina, slovenština, polština, angličtina. Etiketám dodáváme kontrolu grafického návrhu vytvořeného klientem. Součástí je také dodání zákonných frází, které většinou na etiketu distributor nebo hl. dovozce látky na ČR trh žádá. Postup zpracování bezpečnostního listu a etikety ve slovenském jazyce: a) přijetí původního bezpečnostního listu, b) dodání nového bezpečnosního listu (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), c) dodání zákonných frází pro etikety a seznam výstražných symbolů, d) kontrola grafického návhrhu vytvořeného klientem. Během 1 týdne umíme dodat kompletní „arch“ k produktové řadě bezpečnostních listů daného výrobku. Idividuální ceny v případě větších odběrů MSDS jsou předmětem individuální dohody s hlavním dovozcem látky na ČR thr.

Žádáte-li překlad bezpečnostních listů do slovenštiny, kontaktujte nás prosím ZDE.

Zařazeno do témat: ,