Statistika ve zpracování manuálů: polština, angličtina, němčina: 5 jazyků

  • Leden 31, 2023
Share Button
Překlad do polštiny a vystavení bezpečnosních listů (dle nařízení ES č. 1272/2008, platného od 1. 6. 2015). Dodání zákonných frází pro etikety, dodání výstražných symbolů pro etiketu, kontrola grafického návrhu etikety. Vypracování 7 bezpečnostnch listů + etiket do 1 týdne. Nejčastější jazyky: slovenština, němčina, angličtina, polština. Technické překlady: Exprertní překlady angličtiny, němčiny, švédštiny – automotive, SW, stravebnictví, Biotechnologie a biomedicína, farmacie, potravinářství.

Překlad do polštiny a vystavení bezpečnosních listů (dle nařízení ES č. 1272/2008, platného od 1. 6. 2015). Dodání zákonných frází pro etikety, dodání výstražných symbolů pro etiketu, kontrola grafického návrhu etikety. Vypracování 7 bezpečnostnch listů + etiket do 1 týdne. Nejčastější jazyky: slovenština, němčina, angličtina, polština. Technické překlady: Exprertní překlady angličtiny, němčiny, švédštiny – automotive, SW, stravebnictví, Biotechnologie a biomedicína, farmacie, potravinářství.

Zpracování manuálů: polština, angličtina, němčina a další jazyky. To je téma všedních dní. Od běžného textového překladu až složitější grafický motiv. Nadále členitost, co do bohtosti témat. Statistika překladu manuálů dle četnosti jazyků v posledním měsíci: 1) polština, 2) angličtina, 3) němčina, 4) švédština, 5) turečtina. Zpravidla během roku: 1) angličtina, 2) němčina, 3) polština, 4) slovenština.

Statistika ve zpracování manuálů polština

Obory pro zpracování polských manuálů za poslední kvartál: zemědělská techika, chemie, farmacie. Tým 1-2 překladatelů je schopen přeložit za 1 týden činnosti, cca: 40 – 80 normovaných stran technických textů přiruček. Při zapojení některého z CAT nástrojů, může toto množství ještě narůst – nicméně je nutno podotknout, že by se pravděpodobně muselo již překladu věnovat i nadstandardní denní norma. Ta činní v běžném překladu daných 6 – 8 hodin práce.

Překlad do polštiny: chemie

Další velmi žádanou kategorií technických, jsou překlady z chemie. Konkrétně se jedná o překlad bezpečnostních listů a etiket. U bezpečnosních listů dbáme na to, aby list splňoval v jazykové mutaci veškeré náležitosti, jako v mutaci výchozí – tedy český originální list připravený pro překlad do polštiny. List je praktickou souhrnem zákonný frází jejichž formulace se liší od předepsaných norem jen velm minimálně.

Zařazeno do témat: ,