Překlady švédštiny: manuály z EN, DE, CZ

 • Duben 26, 2023
Share Button
Expertní překlady do švédštiny. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Expertní překlady do švédštiny. Technické překlady manuálů do švédského a finského jazyka. Překlady do dalších jazyků. Omezená ale výrazná kapacita pro kvalitní překlad. Maximální nasazení odborníků pro velmi uspokojivý výsledný překlad. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Překlady švédštiny: manuály z EN, DE, CZ

Při posledním překladu do švédštiny, jsme se setkali s nevšedním požadavkem klienta: přál si překlad do švédštiny provést z norštiny. Jedná se o poměrně řídkou variantu: cca 3 x do roka. Zpravidla pro překlady švédštiny určitě trh a poptávka jiné poptávané jazykové kombinace ⇓

Překlady do švédštiny: mluvčí

Výchozí jazykové prostředí není pro švédštinu pouze bilingvální, ale dokonce trilingvální. Kolegové ze švédska jsou běžně zvyklí na překlady z angličtiny, nebo němčiny – nečiní jim to problémy (také norština lze: podobnost s norštinou vysoká). Naopak, naše česká sekce je většinou vázána na češtinu a angličtinu (český rodilý mluvčí překládající technické a administrativní texty ze švédštiny). Nicméně i české sekce hostí ve svých řadách kolegy Švédy, kteří překládají jak jinak, než z angličtiny do svého rodného jazyka.

Překlady švédštiny: kapacita

Manuály do švédštiny překládáme v kapacitě cca: 1000 normovaných stran/měsíc, což odpovídá dílu cca 6-7 překladatelů. Český tým pro švédské překlady čítá 4 překladatele, z nichž 2 rodilé mluvčí, kdežto švédský tým je složen ze 3 Švédů žijících přímo ve Švédsku a překládající mimojiné z němčiny.

Překlady do švédštiny: termíny ⇓

Žádá-li po nás klient překlad do švédštiny v rozsahu např. 50 – 60 stran manuálu (nejběžnější množství pro manuály) jsme schopni mu vyhovět prakticky ten samý den a na překladu začít pracovat. Doba nutná pro překlad takového, nebo podobného manuálu se pohybuje od 7 – 10 dnů. U krátkých překladů do švédštiny do 10 normovaných stran, se pohybuje běžný termín, kolem 3 pracovních dní pro realizaci.

Překlady manuálů do švédštiny: statistický činitel

Kombinace jazyků se švédštinou 95 %: švédština, čeština, němčina, angličtina (pozn. němčina méně). Překlady s největším rozsahem: manuál, studie. Jazyková provenience překladatelů pro aktivní překlad do švédštiny: švédsko. Aktivní překlad do češtiny: česko. Aktivní překlad z angličtiny do švédštiny: švédsko. Aktivní překlad z němčiny do švédštiny: švédsko. Počet lidí v technickém týmu: 4, z toho rodilých mluvčí: 3.

Překlad do švédštiny: IT, EN, CZ

Překlad ze švédštiny provádí česká část týmu – čeští rodilí mluvčí se znalostí švédštiny v technických a IT oborech. Naopak překlady do švédštiny jsou vypracovávány švédskými rodilými mluvčími – což je v dnešním světě překladů, více, než samozřejmost. Překlady do švédštiny vypracovává tým našich švédských kolegů, za použití: 1) cat nástrojů, 2) aplikací pokročilého zpracování dokumentů a data, která mají býti překládána do švédštiny. Překlad do švédštiny si zpravidla žádá podklady v anglickém jazyce, ale není to 100 % podmínkou. Avšak příjem dokladů v angličtině, je cca 90 % všech trhem přijímaných překladů.

Technické vlastnosti překladů do švédštiny ⇓:

 • vysoká technická úroveň překladu
 • tým českých a švédských rodilých mluvčích (2 + 5 překladatelů pro švédštinu)
 • vysoká výkonnostní norma překlad: až 30 stran denně
 • pokročilé grafické zpracování a IT překlady
 • bezkonkurenční cena – bez zprostředkovacích poplatků
 • expresní možnost překladu manuálu do švédštiny
 • možnost velmi expresního krátkého technického překladu

Poslední realizace překladů do švédštiny ⇓:

 • překlady manuálů: vzduchotechnika (grafika + překlad souborů 86 NS)
 • překlady z oblasti farmacie
 • překlady z oblasti medicínské techniky
 • zpracování didaktického manuálu
 • překlad manuálu z angličtiny do švédštiny

Žádáte-li od nás, nebo našeho švédského týmu překlad do švédštiny, kontaktujte nás ZDE.

Překlady finštiny švédštiny

Zařazeno do témat: , ,