Co je obecně technický překlad a co už nikoliv

  • Červenec 2, 2023
Share Button
Překlady němčiny v technických oborech pro tzv. technický překlad. Detailní informace o technických překladech v němčině a dalších jazycích nás k dispozici v kontaktech.

Technické překlady v technických oborech pro tzv. technický překlad. Detailní informace o technických překladech v němčině a dalších jazycích nás k dispozici v kontaktech.

Za technický překlad lze považovat především text s technickým obsahem, nebo texty s menším % technického potenicálu: texty s technickým smyslem, nebo jeho jasně definovanými částmi + částmi odlišnými, ale na text návaznými (např. sémantiky technicko-právní, technicko-administrativní, technicko-organizační, technicko-ekonomicky charakterizované apod.). To vše jsou, nebo mohou být technické texty. Takto stavěné tvoří 90 % technického portfólia trhem nabízených technický překladů, nebo jejich mutací.

Technický překlad: opozice

Za vysloveně netechnický překlad lze považovat ten rámec, který je, nebo může být, v nejširším pojetí považován za produkt rétoriky čistě mimo technické obory (samozřejmě bez vedlejších zásahů „technických“ přímých i nepřímých): např. botanika, biologie, lékařství apod. Takový text, který nenese jediný náznak technického aspektu, tzn. není technickým pohledem na věc nikterak inspirován, může být považován za čistě netechnický materiál určený k překladu. Minimální nutná zmínka, nebo odkaz na techniku z něj však nemusí činit opak, tedy první nastíněnou skutečnost, ale pouze podtrhuje jeko komplexnost (v případě odkazů v díle) a bezchybnost provedné práce: např. studie.

Žádáte-li vypracování technického překladu – expresní kontakty naleznete ZDE.

Technické překlady: švédština

Zařazeno do témat: ,