Překlad software z hardwarového klíče: překlad němčina & italština (angličtina, Šp a další)

  • Červen 6, 2023
Share Button
Překlad technických listů karet v PDF/Adobe In Design. Překlady výkresové dokumentace a překlady manuálů, software do německého jazyka. Překlady položkové: .xls a další. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Překlady výkresové dokumentace a překlady manuálů, software do německého jazyka. Překlady položkové: .xls a další. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Od klienta se k nám dostala verze software, která byla přeložena již do verzí anglická, španělská. Našim úkolem bylo vytvořit verze: německá, italská. Německá verze předcházela tu italskou a byla otázkou 3 měsíční usilovné činnosti naší pečlivé překladatelky, kolegyně – přes překlady do němčiny. Překlad software byl podporován klientovými znalostmi a jeho asistencí na vzniku nových termínů. Klient také dával významnou podporu, co se týká softwarové záležitosti pro překlad samotného software: tedy vlastně překlad software pro daný stavební účel za pomocí jiného software (překladového software vytvořeného za účelem překladu u jiného zdroje).

TECHNICKÉ PŘEKLADY: ZDROJOVÉ POJMY

I zde nastala „dvojitost“ termínů i vazeb a to u poslední položky této části „manuálu“ o manuálu. Tedy ve stati „reference klienta klienta“, ano, na překladu spolupracoval (vznikající překlad konzultoval) i klient v dané mateřské zemi distribuující daný překladový software. Dodání zdrojových pojmů nebo vzorové odborné slovní zásoby, může probíhat 2 způsoby. První ze způsobů, je dodání sestaveného glosáře. 2 ze způsobů, je dodání podobného textu v cílovém a zdrojovém jazyce nebo doporučení odborného zdroje k nastudování technickým překladatelem.

Žádáte-li překlad software z klíče, nebo jinak – kontakt je ZDE.

Zařazeno do témat: ,