Překlady bezpečnostních listů + tvorba etikety k látce

  • Květen 8, 2023
Share Button
Překlady a příprava bezpečnosních listů. Tvorba etiket, tvorba prohlášení o vlastnostech. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Překlady a příprava bezpečnosních listů. Tvorba etiket, tvorba prohlášení o vlastnostech. Překlady do polštiny, maďarštiny, němčina, slovenštiny, angličtiny. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Např. list k nebezpečné látce uváděné na trh ze série listů k produktové sérii klienta nese pochopitelně často informace o látce, která se liší pouze v intenzitě, liší se tedy co do označení a uvedení některých chemických charakteristik daných chemickou kauzalitou (tedy vyplývajícím názvoslovím/označování látek v bezpečnosním listu).

Úprava listu a vznik ETIKETY

Jedinečnou součástí našich služeb jsou veškeré služby související s vystavením, úpravou, opravou bezpečnostního listu. Příprava materiálu pro vznik etikety na obalu výrobku atd. Vypracujeme také prohlášení o shodě k výrobku, jenž není látkou, ale věcí zákona 22/1997 Sb.

Překlady polštiny: etiketa

Etiketu a překlad bezpečnosního listu tvoříme v jednom cyklu a klient může žádat jedno, i druhé, popřípadě obojí. Nejčastějším požadavkem ze strany klientů bývá oprava bezpečnostního listu, nebo jeho překlad. Překlad 1 bezpečnosního listu zabere překldateli/technikovi asi 1 den. V případě oprav, pracuje na listu odborník – chemik, farmaceut a celý list prakticky uvádí do správné podoby. Často v listech chybí řada údajů a takový list bývá překládán tedy s chybou. V posledním týdnu jsme co do počtu, byli požádáni vyhotovit celkem 12 bezepčnostních listů do polštiny, což je nevyšší průměr za poslední 2 měsíce. Dalšími jazyky bývají: maďarština, angličtina, němčina, slovenština.

Žádáte-li bezpečnostní list, nebo jeho opravu, kontaktujte nás prosím ZDE.

Překlady do lotyštiny – 40 stran

Zařazeno do témat: ,