Kontrola bezpečnostních listů / vytvoření etiket

  • Červenec 14, 2023
Share Button

Opatření bezpečnostního listu legislativním specialistou probíhá všude tam, kde takový specialista není přítomen na straně dovozce nebo subjektu uvádějícího jako první látku na trh.

Přípravy bezpečnostních listů legislativních specialistou pod vedením PharmDr. Schwarze: vypracování bezpečnostních listů do Eu jazyků: angličtina, němčina, slovenština, polština. Nadále do polštiny a vystavení bezpečnosních listů (dle nařízení ES č. 1272/2008, platného od 1. 6. 2015). Dodání zákonných frází pro etikety, dodání výstražných symbolů pro etiketu, kontrola grafického návrhu etikety. Vypracování 7 bezpečnostnch listů + etiket do 1 týdne. Nejčastější jazyky: slovenština, němčina, angličtina, polština. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Přípravy bezpečnostních listů legislativních specialistou pod vedením PharmDr. Schwarze: vypracování bezpečnostních listů do EU jazyků: angličtina, němčina, slovenština, polština. Nadále do polštiny a vystavení bezpečnostních listů (dle nařízení ES č. 1272/2008, platného od 1. 6. 2015). Dodání zákonných frází pro etikety, dodání výstražných symbolů pro etiketu, kontrola grafického návrhu etikety. Vypracování 7 bezpečnostních listů + etiket do 1 týdne. Nejčastější jazyky: slovenština, němčina, angličtina, polština. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Realizace: 2 bezpečnostní listy v AJ.
–          překlad BL do češtiny dle CLP
–          vytvoření české etikety s náležitostmi

Vytvoření etiket

Část II.:
–          vytvoření finální etikety na krabici (obal)
–          kontrola BL v příloze 2 (roztoky A až D).

Legislativní specialista: opatření listu 5 – 10 pracovní dnů.

Realizace do v průměru 7 pracovních dní. Návaznost na tuto zakázku realizací
dalších bezpečnostních listů v českém jazyce a vytvoření české etikety s náležitostmi: ano. Předpokládaný počet bezpečnostních listů do budoucna + etiket pro tvorbu: 27. Předpoklad vytvoření finální etikety na obal: ano. Kontrola bezpečnostních listů a oprava: ano. Stav bezpečnostních listů v příloze k opravě: uspokojující (drobné nedostatky).

Poptávka – kontrola bezpečnostních listů

V další záříjovém požadavku přijat požadavek na opravu bezpečnostních listů od konkurečního klienta s podobnými produtky – žádost na opravu bezpečnostních listů. Stav bezepčostních listů: absolutně neodpovídajcí opravě. Návrh: vytvoření kompletně nových bezpečnostních listů. Počet bezpečnostních listů: 35.

Bezpečnostní listy: kontrola + etikety

Čistící prostředky jsou nejčastější kategorií tvorby bezpečnostních listů pro naše partnery. Bezpečnostní listy + etikety: 2. nejčastější varianta. Počet situací tvorby nových bezpečnostních listů během 1 kalendářního roku: cca 100 poptávek. Množstevní rozsah: 1 – 300 bezpečnostních listů. Nejrozsáhlejší zakázka tohoto druhu: 600 bezpečnostních listů. Doba vypracování u této zakázky: 1 kalendářní rok.

Žádáte-li kontrolu bezpečnostních listů či vytvoření etiket – kontakt na inženýra chemie ZDE.

  • chemický zákon 350/2011, Sb.
  • nařízení CLP 1272/2008/EC
  • nařízení REACH 1907/2006/EC
  • nařízení o detergentech 648/2004/EC
  • nařízení o biocidech 528/2012/EC
  • všechny druhy notifikací do registrů
  • vypracování zákonné etikety
Zařazeno do témat: ,