Technické překlady: 1 měsíc

  • Červen 17, 2023
Share Button
Technické překlady a technické zpracování používané slovní zásoby u překladů do švédštiny a polštiny.

Technické překlady a technické zpracování používané slovní zásoby u překladů do švédštiny a polštiny (technické polské a švédské překlady s použitím CAT nástrojů – v pokročilých formátových modalitách: CAT překlady – formáty .pptx, PDF, DWG – 3D // expresní využití CAT pamětí pro rychlý překlad ze švédštiny do češtiny a slovenštiny a technických překladů z polštiny do češtiny a slovenštiny).

Poslední dvě velmi rozsáhlé zakázky při překladu do švédštiny a zvláště do polštiny: oba jazyky čítacící přes 1000 normovaných stran dodaných do 1 měsíce od zadání překladu, nám dali prostor pro další rozšíření překladové paměti klienta a pro řadu dotazů vznesených během překladu k němu samému. Kombinace „slovní zásoby klienta“, jak zpravidla zadavatelovu hantýrku nazýváme a řada technických dotazů, dala za vznik námětu na téma know-how, resp. jeho míra obsažená v příručkách, manuálech a případně tabulkových souborech: hlášek/alarmů.

Technické překlady od roku 2004

Technické know-how zakódované v textech manuálů: švédština, polštin: U překladů do polštiny, vytváříme tuto databázi a znalostní základnu v rámci klientových technických okolností již téměř dva roky. U ostatních klientů vždy podle toho, kdy se přešlo na systém tvorby překladové paměti (v případě slovní zásoby), nebo/a kdy se přešlo na evidenci dotazů a technických odpovědí na ně ve zvláštní databázi. U švédštiny je tomu podobně, ale technicky větší vyspělost klientů v iniciálním fázi, rozhodla o stejném přístupu již před 4 – 6 léty. Polština je tedy technicky pro nás (co do stránky „externího technického zpracování informací“ k „technickým okolnostem“), prostředím novějším.

Překlady manuálů: POLŠTINA, ŠVÉDŠTINA

Překlady manuálů do polštiny a švédštiny vznikají ve sloučených týmech: česko-poský a česko-švédský. : Expertní tým využívá softwarových poznatků při zpracování klientových databází, nebo při interním využití databází pro sofistikované zpracovávání technicky rozsáhlých překladů, příklad: manuál. Zaměření překladu: technické. Téma překladu: technika.

Žádáte-li od nás klient překlad do švédštiny, nebo polštiny – k dispozici jsme ZDE.

Překlady do lotyštiny – 40 stran

Zařazeno do témat: , ,