Norské a švédské TECHNICKÉ PŘEKLADY

  • Červenec 31, 2023
Share Button
Specializovaný tecnický překlad, český, finský. Expertní překlady do finského jazyka: stavební dokumentace, SW, výrobně průmyslová odvětví. Konkrétně technické prostředí jako: strojní a chemická výroba, elektrotechnika, energetika, potravinářský průmysl, obylová technika. Konkrétně chemie: veškerá bezpečnostní dokumentace – MSDS, expoziční scénáře, etikety k výrobkům, registrace). Expresní kontakt: +420...

Specializovaný technický překlad slovenský. Překlady manuálů z angličtiny, němčiny, do češtiny a slovenštiny. PDF, Excel překlady, výpočet na normované strany u Excelu a konverzí v PDF. Kompletní grafické zpracování českých a slovenských manuálů. Nadále překlady: stavební dokumentace, SW, výrobně průmyslová odvětví. Konkrétně technické prostředí jako: strojní a chemická výroba, elektrotechnika, energetika, potravinářský průmysl, obalová technika. Konkrétně chemie: veškerá bezpečnostní dokumentace – MSDS, expoziční scénáře, etikety k výrobkům, registrace). Expresní kontakt: +420…

Prostřednictvím do švédštiny a norštiny (do norštiny a švédského jazyka + dalších severských „technických variant“ překladů/švédštiny (zdrojový jazyk pro technický překlad čeština-angličtina) – je realizována série překladů protokolů o zkoušce, série bezpečnostních listů / certifikátů kvality / protokolů o zkoušce / návrhům etiket k chemickým látkám.

PŘEKLADY MANUÁLŮ, štítků, MSDS

Klient zadal mnohočetný požadavek: totiž požadavek o překlad 38 stránkového manuálu z anglického do švédského jazyka. Překlad by se měl realizovat v následujících dnech a měl by po něm následovat překlad dalších 4 manuálů v horizontu 2,5 měsíců + překlad dalších manuálů (štítků a bezpečnostních listů) z produktové řady v následujících kvartálech. Klient také zmiňoval opakované úpravy dat v manuálech každé 3 měsíce: dle změn na produktech tak, aby i manuály daným technickým vlastnostem odpovídaly.

TECHNICKÉ PŘEKLADY kombinované: chemie, obaly

Překlady v rámci obalové problematiky a chemie klienta: totiž technický překlad PowerPointových prezentací a Excelů z Francouzštiny a do angličtiny a posléze z angličtiny a češtiny, do švédštiny a norštiny. Obalové materiály: (ve věci poslední zakázky: k parfémům / tentokrát směsi) a s nimi související bezpečnostní listy chemických produktů – ke koncentrátům.

Technické překlady BALÍCÍCH STROJŮ

Klient ve druhé fázi požadoval překlad 6 manuálům k balícím strojům. Ty jsme překládali jen z angličtiny. Avšak jeden z nich posléze do švédštiny. Vzniklo tak 5 manuálů anglicko-českých (včetně grafického uspořádání – náhrady JAZYKA V MANUÁLU ZA ČETINU) a 1 česko-anglicko švédský. PDF tvoříme nejenom v „jednojazyčném prostém překladu“, čím dál tím častěji, však, i jako variaci různých jazykových verzí na přání klienta.

🔬 Překlady protokolů o zkoušce a bezpečnostních listů do švédštiny a norštiny 📄

Prostřednictvím švédštiny a norštiny, a dalších severských „technických variant“ překladů, realizujeme série překladů protokolů o zkoušce, bezpečnostních listů, certifikátů kvality a návrhů etiket k chemickým látkám. Využíváme angličtinu jako zdrojový jazyk pro technické překlady z češtiny. Naši odborníci jsou schopni zajistit kvalitní překlady, které odpovídají technickým specifikacím a místnímu jazykovému kontextu.

📘 Překlady manuálů, štítků a MSDS 📑

Náš klient požádal o rozsáhlý počet překladů, včetně 38 stránkového manuálu z angličtiny do švédštiny. Tento požadavek jsme splnili v krátkém časovém horizontu, a nyní pracujeme na překladu dalších 4 manuálů v následujících 2,5 měsících. Dále nás čekají překlady dalších manuálů, štítků a bezpečnostních listů z produktové řady v následujících kvartálech. Snažíme se zajistit pravidelné aktualizace manuálů každé 3 měsíce, aby odpovídaly nejnovějším technickým vlastnostem produktů.

🧪 Technické překlady kombinované: chemie, obaly 📦

Jednou z našich specializací jsou technické překlady v oblasti obalů a chemie. Pracujeme s prezentacemi a tabulkami ve formátu PowerPoint a Excel, které překládáme z francouzštiny do angličtiny a následně do švédštiny a norštiny. Zabýváme se také překlady bezpečnostních listů chemických produktů, zejména ke koncentrátům a směsím.

🏭 Technické překlady balicích strojů 🏭

V druhé fázi jsme se zaměřili na překlady 6 manuálů k balicím strojům. Většinu jsme překládali z angličtiny do češtiny, a v jednom případě jsme zajistili překlad do švédštiny. Pro každý manuál jsme se snažili zachovat grafické uspořádání a náhradu jazyka za češtinu. Pokud klient požaduje, připravujeme různé jazykové verze manuálů v PDF, aby byl zajištěn výběr jazyka dle jeho požadavků.

🌐 Kvalitní a pružné překlady na míru! 🚀

Jsme hrdí na naše odborné týmy, kteří se věnují technickým překladům s důrazem na preciznost a rychlost dodání. Snažíme se vyhovět unikátním požadavkům našich klientů a zajistit, že překlady budou plně odpovídat jejich potřebám a specifikacím. Pokud jde o překlady, můžete se na nás spolehnout! 🌟

Zařazeno do témat: ,