Lékařské překlady: Onkologie

  • Říjen 5, 2022
Share Button
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ. Lékařsko-farmaceutické překlady. Překlady medicína: překlady lékařské a odborně znalecké. Překlady lékařských zpráv a překlady z oblasti psychologie. Odborná práce pro instituce a farmaceutické práce. Kontaktní linka pro pacienty pro překlad do němčiny a angličtiny. Expresní telefon: +42....

II. onkologická klinika LF UK a NOÚ. Lékařsko-farmaceutické překlady. Překlady medicína: překlady lékařské a odborně znalecké. Překlady lékařských zpráv a překlady z oblasti psychologie. Odborná práce pro instituce a farmaceutické práce. Kontaktní linka pro pacienty pro překlad do němčiny a angličtiny. Expresní telefon: +42….

Překlad v rámci Onkologie: 3 zprávy – jsme provedli z pátku na pondělí. Jednalo se konkrétně o: histologie.docx, vystupni zprava.docx, zprava onkologie.docx (cílový anglický text a označení lékařských zpráv ve Wordu). Vydávající ústav: II. onkologická klinika LF UK a NOÚ. Překlad v rozsahu 20 normovaných stran, jsme předávali pak v pátek následujícího týdne – překlad do anglického jazyka. Po souboru onkologických zpráv pro překlad do německého jazyka, jsme opět v rámci onkologie realizovali překlad do angličtiny.
.

Lékařské překlady: Onkologie

Velmi častý překlad v rámci onkologie realizujeme do německého jazyka (někdy i z německého jazyka – pacienti primárně léčeni v Německu, Švýcarsku nebo pacienti přímo žijící v Německu, Švýcarsku apod.) od českých pro německé lékaře. Překlad 8 normovaných stran: zpravidla zpracováváme za 2-3 pracovní dny. Standardním termínem pro o něco delších zpráv (10-15 NS) z onkologie onkologem bývají zpravidla 3-5 pracovních dní.
 .

Překlady lékařské zprávy onkologem: metodika organizace

⦁ tým – až 20 lékařů pro překlady do angličtiny, češtiny, slovenštiny, němčiny
⦁ čeští, slovenští a němečtí lékaři
⦁ vysoká odborná kvalita cílového textu
⦁ možnost individuálních dohod
⦁ možnost jiného zpracování odborné lékařské zprávy, než překlad
⦁ krátké termíny dodání: méně, než 12 hodin
.
.
.