Lokalizace MSDS do angličtiny pro odmašťovače

 • Duben 11, 2023
Share Button

Specializujeme se na překlad bezpečnostních listů, protože 8 z našich překladatelů se jejich překladem zabývají již více, než 20 let: překlady bezpečnostních listůz/do angličtiny, překlady bezpečnostních listůz/do ruštiny, překlady bezpečnostních listů z/do němčiny, překlady bezpečnostních listů z/do italštiny, překlady bezpečnostních listů z/do polštiny, překlady bezpečnostních listů z/do švédštiny, překlady bezpečnostních listů z/do maďarštiny.

 • chemický zákon 350/2011, Sb.
 • nařízení CLP 1272/2008/EC
 • nařízení REACH 1907/2006/EC
 • nařízení o detergentech 648/2004/EC
 • nařízení o biocidech 528/2012/EC
 • všechny druhy notifikací do registrů
 • vypracování zákonné etikety

Překlady bezpečnostních listů: 110/97 Sb

Nadále mají velmi časté zastoupení listy z řad jazyků jako: bulharština, rumunština, chorvatština, slovinština (překlady do slovinštiny v rámci chemie – často s překlady do chorvatštiny a bulharštiny: stejný trh pro chemické produkty), ale také makedonština, ukrajinština (méně častěji), tedy z řad jazyků balkánských a geograficky blízkých jazyků.

Bezpečnostní listy: benefity

Benefity překladu BL u nás: Za 20 let jsme LOKALIZOVALI bezpečnostních listy k 1800 druhům produktům. Dokážeme přeložit bezpečnostní list i za 120 minut od zadání překladu (toto pravidlo platí obecně pro všechny krátké překlady). Výrazné množstevní slevy pro překlad většího množství bezpečnostních listů.

Etikety + bezpečnostní listy

Ale především dodání MSDS do častých jazyků (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), jakými jsou: slovenština, polština, němčina, angličtina. Etikety pro bezpečnostní listy vč. kontroly grafického návrhu. Postup: 1) přijetí původního bezpečnostního listu, 2) dodání nového bezpečnosního listu (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), 3) dodání zákonných frází pro etikety a seznam výstražných symbolů, 4) kontrola grafického návrhu vytvořeného klientem. Během 5 pracovních dní jsme většinou schopni dodat celý „set“ bezpečnostních listů. Dohoda s dovozcem na ČR trh nebo hlavním distributorem je předpokladem pro stanovení individuální ceny v případě větších odběrů MSDS.

DALŠÍ SLUŽBY LEGISLATIVNÍ CHEMIE
 • proškolení personálu a nové výstražné symboly chemických látek
 • vysvětlení značení chemických látek na obalech
 • odborná definice tříd nebezpečnosti chemických látek
 • správně zvolené CLP symboly
 • kompozice nařízení (es) č. 1272/2008
 • zpracování ve věci: nebezpečné chemické látky a směsi
 • vyhodnocení nebezpečné vlastnosti chemických látek
 • odborná klasifikace chemických látek a směsí
 • užité značení chemických látek na obalech
 • informace pro nové výstražné symboly chemických látek
 • definování třídy nebezpečnosti chemických látek
 • osoba způsobilá dodá nové piktogramy chemické látky
 • kompletní nebezpečné chemické látky a směsi definice
 • značení chemických látek od 1.6 2017

Pro objednání překladu bezpečnostního listu, nebo jakéhokoliv překladu v rámci chemické výroby, nebo distribuce, nás kontaktujte ZDE.