Překlady lékařských zpráv s ověřením do ruštiny a krajinštiny

  • Listopad 12, 2017
Share Button
Překlad lékařské. Překlady zpráv a dalších lékařských textů: z/do ruštiny, angličtiny, němčiny. Informace ohledně: termínu, zpracování, lékařské garance a využitelnosti. Právní zajištění původu zprávy = + razítko znalce. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Překlad lékařské. Překlady zpráv a dalších lékařských textů: z/do ruštiny, angličtiny, němčiny. Informace ohledně: termínu, zpracování, lékařské garance a využitelnosti. Právní zajištění původu zprávy = + razítko znalce. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

  • překlady lékařských zpráv od lékařů
  • kvalitní překlady od českých a slovenských lékařů
  • překlady do angličtiny, němčiny a dalších jazyků
  • expresní kontakt: 608 666 582

Překlady lékařských zpráv se soudním ověřením realizujeme v jazykových kombinacích: italština-němčina, čeština-italština, čeština-angličtina, čeština-němčina, ruština-francouzština, ruština-angličtina, ruština-němčina, ruština-italština, angličtina-němčina, angličtina-maďarština, angličtina-francouzština a několik dalších. Zvláštní kategorií je překlad lékařských zpráv z ukrajinského jazyka: lékařské zprávy psané a rukopisné.

Překlady lékařských zpráv do ruštiny a ukrajinštiny

Termíny překladů: ukrajinských, německých, anglicky psaných, polských, italských, maďarských, ruských a francouzských zpráv, stanovujeme na podkladě předpokládaných normovaných stran, u kterých, je-li počet v řádu do 5 NS, nepřekročí doba realizace 2-3 pracovní dny. Toliko k ověřenému standardu v daném překladovém tématu.

Ruština a ukrajinština: překlady lékařských zpráv s ověřením:

⦁ Charakter lékařské práce u překladu zpráv:
⦁ Účtování za cílovou normovanou stranu napsaného textu.
⦁ U laboratorních výsledků, posouzení, zda-li překládat či nikoliv.
⦁ Překlad zpráv jako prvek odborné lékařské práce.
⦁ Možnost opatření lékařské práce jazykovým znalcem dané kombinace: čeština-němčina, čeština-angličtina a další.
⦁ Další překlady z práv z / do jazyků: ukrajinština, ruština, francouzština, italština, polština, maďarština.

Žádáte-li překlady lékařských zpráv s ověřením: kontaktujte mne ZDE.