Česko-slovensko anglické EXCELOVÉ PŘEKLADY

  • Prosinec 10, 2017
Share Button
Specializovaný tecnický překlad, český, finský. Expertní překlady do finského jazyka: stavební dokumentace, SW, výrobně průmyslová odvětví. Konkrétně technické prostředí jako: strojní a chemická výroba, elektrotechnika, energetika, potravinářský průmysl, obylová technika. Konkrétně chemie: veškerá bezpečnostní dokumentace – MSDS, expoziční scénáře, etikety k výrobkům, registrace). Expresní kontakt: +420...

Specializovaný technický překlad slovenský. Překlady manuálů z angličtiny, němčiny, do češtiny a slovenštiny. PDF, Excel překlady, výpočet na normované strany u Excelu a konverzí v PDF. Kompletní grafické zpracování českých a slovenských manuálů. Nadále překlady: stavební dokumentace, SW, výrobně průmyslová odvětví. Konkrétně technické prostředí jako: strojní a chemická výroba, elektrotechnika, energetika, potravinářský průmysl, obalová technika. Konkrétně chemie: veškerá bezpečnostní dokumentace – MSDS, expoziční scénáře, etikety k výrobkům, registrace). Expresní kontakt: +420…

Klient obdrží druhou část překladů manuálů k importovaným výrobkům – kávovary, v EXCELU (původní zakázka na překlad z němčiny a angličtiny do češtiny se rozšiřuje na překlad 1 excelového souboru = 4 NS z anglického do českého jazyka a plánovaný překlad 7 manuálů do češtiny a slovenštiny, vše PDF ).

Výpočty NS v Excelu a PDF

Klient se podrobně dotazuje na plánované množství ve věci překladu dalších manuálů (7 PDF manuálů ze kterých si přeje jako výstup českou a slovenskou verzi technického návodu). Probíhaný překlad pro tuto III. zakázku: z angličtiny ⇒ do češtiny a slovenštiny, tj. na metody výpočtu. Klient je ujištěn, že veškeré výpočty v PDF probíhají na bázi NORMOVANÝCH STRAN, nikoliv stran fyzických. Těch klient deklaruje se zaslanými manuály 157.

Překladatelská „česká práce“ v Excelu

Zaslání II. části (jen Excel) probíhá přes víkend. Jedná se o 4,2 strany normovaného rozsahu v EXELOVÝCH ŘÁDCÍCH, ve kterých tentokrát chybělo doplnění české mutace marketingových pojmů / formulací (tj. propagace a vyzdvižení výhod daného výrobku) na obal výrobku. Dodání cenové relace a vysvětlení pojmu normovaná strana – jak vzniká a jak se počítá / extrahuje z Excelu a jak se extrahuje z PDF (tj. přesná konverze a výpočet pokročilými metodami). Klient také doškolen v teorii možné neshody mezi fyzickou a normovanou stranou. Klient informován o výpočtu normovaných stran z výchozího jazyka – na jeho žádost. Sdělena cena za českou a slovenskou verzi překladu. Sděleny termíny pro realizaci české verze manuálu a v návaznosti na českou, také časovou protrakcí, cca 1 týden, termíny pro realizaci slovenské verze překládaného manuálu.

Excelové a PDF slovenské a české manuály

Pro klienta připravena podrobná STATITIKA VÝPOČTU NS, které jsme deklarovali a dodáváme společně s II. překladem. STATISTIKA obsahuje „rozepis“ NS na jednotlivé manuály: 15, 14, 20, 40, 7 atp. normovaných stran. Rozsah budoucí české a slovenské verze manuálu je tak deklarován z výchozího jazyka. Možné verze pro překlad II. části manuálu – jen anglická, oproti I. částem prací, kde se překládal Excel a Text.. z angličtiny ale také z němčiny.

Dotaz na překlad bezpečnostního listu  – Oleje / Brzdové kapaliny

Cenová politika českých a SLOVENSKÝCH překladů

Shrnutí cen za překlad do slovenštiny a češtiny:
Překlad z angličtiny do češtiny: cena uváděna v Kč / normovaná strana.
Překlad z češtiny do slovenštiny: cena uváděna v Kč / normovaná strana.
(nakonec u slovenské verze činíme cenovou úsporu ale deklarujeme o 2 dny delší termín pro realizaci / celkově 2 týdny s rezervou 1 týden / na českou verzi a její jazykovou úroveň, bude muset být klást důraz na překlepy a dokonalé ladné „přebásnění“ marketingových sdělení ve věci výhod daného výrobku, jeho technických vlastností, životnosti apod.

Grafické práce: české a slovenské PDF překlady

Grafické práce: cena uváděna v Kč hodina. Náš odhad je cca 1,5 hodiny na 1 manuál
(obě verze), tj. 6 x 1,5 hodiny x cena v českých korunách, nebo 7 x 1,5 hodiny x cena v Kč
(dle počtu manuálů). JEDNÁ SE ODHAD, neboť zde nelze přesně určit, jako u výpočtu slov, stran atp.
Kontrola grafikem je podobných překladů samozřejmostí. Grafik provádí konverzi, rekonverzi a kontrolu manuálů a odstraňuje případné. Výsledkem GRAFICKÝCH PRACÍ bude perfektní PDF v české a slovenské verzi.

Žádáte-li překlad do slovenštiny a češtiny – kontaktujte nás ZDE.

Zařazeno do témat: ,