Technické překlady: slovenština, norština – úkol No. 1

  • Červenec 11, 2023
Share Button
Technické překlady norština slovenština

Technické překlady: Exprertní překlady švédštiny – automotive, SW, stravebnictví, Biotechnologie a biomedicína, farmacie, potravinářství. Výchozí jazyk pro překlad do švédštiny: norština, angličtina, slovenština, čeština. Možnost pokročilého grafického zpracování. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Překlady slovenštiny: technické

Striktně technické překlady z do slovenského jazyka. Nejčastější kombinace jazyků: slovenština-čeština, slovenština-angličtina. Zpracováváme též překlad s ověřením ve velmi krátkých termínech. Překlady s ověřovací doložkou a razítkem do slovenského jazyka z oblasti technických protokolů, zpráv apod. Překlady technické z oblasti: automotive, potravinářství, chemie. V oblasti chemie tvoří významnou složku vypracování překladů bezpečnostních listů do slovenského jazyka dle platné legislativy a vypracování slovenských etiket, včetně kontroly grafického návrhu a jeho správnosti.

Překlady z norštiny: technické

Technické překlady z norštiny nebo do norštiny provádíme ve dvou režimech: 1) překlady z norštiny do němčiny, švédštiny. Překlady do norštiny – z angličtiny. Technická angličtiny je výchozím základem v mnoha jazykových kombinacích a v téměř všech rozvinutých oborech. Norma pro překlady z norštiny: do švédštiny, angličtiny – čítá cca 40 normovaných stran/týdně.

Překlady z norštiny a ze slovenštiny realizujeme do dalších severských verzích, jakými např. švédština. Ta zaujímá mezi severskými jazyky 90 % veškeré poptávky. Pro české a slovenské firmy, tak realizujeme z 80 % překlad do švédštiny za anglického jazyka a v dalších případech ze zmíněné slovenštiny, i norštiny. Překlady do norštiny, realizuje z českého a slovenského jazyka, norský rodilý mluvčí. Překlady do norštiny z anglického jazyka, realizuje norský rodilý mluvčí. Překlady z norštiny do češtiny, realizuje český rodilý mluvčí.

Specifika překladů norštiny, slovenštiny: v bodech

  • rychlá odezva vedoucího týmu
  • grafické rozvržení prací u technických překladů
  • jazyková práce na manuálu
  • překlady do 24 hodin
  • možnost překladu větších souborů  – norma pro slovenštinu až 80 NS /týden
  • norma pro překlad do norštiny – cca 20 stran týdně
  • grafické zpracování překládaných manuálů do norštiny / slovenštiny
  • práce v CAT

Žádáte-li technický překlad v rámci Norština x Slovenština: kontakt naleznete ZDE.