Vyjádření radiologa – překlad CT ze slovenštiny

  • Květen 29, 2019
Share Button

Vyjádření radiologa – překlad CT ze slovenštiny do němčiny:

Brucho: Patologické hromadenie RF t.č. nenachádzame. Hyperplázia oboch nadobličiek. Parapelvické cysty ľavej obličky.Mnohopočetné mezenteriálne a retroperitoneálne LU max. veľkosti 11x8mm, bez patologickej kumulácie RF.
——————-
Panva: Patologické hromadenie RF v tkanive prostaty (centrálne s kalcifikátmi) s maximom v oblasti apexu ľavého laloka a centrálne (SUV max. 5,07). Externé iliacke LU bilat. veľkosti do 10x5mm, bez signifikantnej patologickej kumulácie PSMA.
——————-
Skelet: Patologické hromadenie RF v celom zobrazenom skelete, v CT obraze s korelátom vo forme mnohopočentých nehomogénnych osteoplastických lézií.
Z Á V E R:
Nachádzame patologické lézie so zvýšenou kumuláciou 68Ga-PSMA charakteru aktivity nádorového ochorenia v tkanive prostaty (recidíva) a v celom zobrazenom skelete (kostné mts). V ostatných zobrazených mäkkotkanivových štruktúrach t.č. patologickú kumuláciu RF nenachádzame.