Do němčiny: překlad manuálů

  • Září 19, 2022
Share Button
Překlady němčiny v technických oborech pro tzv. technický překlad. Detailní informace o technických překladech v němčině a dalších jazycích nás k dispozici v kontaktech.

Překlady němčiny v technických oborech pro tzv. technický překlad. Formátové typologie překladu do němčiny: excel, .pdf, .odt, .dwg., .jpg. a další. Detailní informace o technických překladech v němčině a dalších jazycích nás k dispozici v kontaktech.

Překlad dalších vyznačených částí z textově-obrázkového manuálu (výrobní linka) do němčiny byl úkol ihned z kraje týdne. Klient představil již 16 manuálů + dalších doplňkových částí k překladu, které byly označeny žlutou barvou a bylo nutno je překladatelsky zpracovat. Manuály k překladu od našeho smluvního klienta dostáváme vždy ve formátu .odt, který přepisujeme do německého jazyka.

PŘEKLADY EDITOVATELNÝCH MANUÁLŮ

Editace je tedy velmi snadná + rychlá (rychlost editace je u pokročilejších formátových systémů do značné míry podmíněna rychlostí sytému – s výjimkou základních textových formátů pro překlad, jako je tento). Překlad čítal celkem 8 normovaných stran označených částí. Jejich statistiku generujeme až po samotném překladu do němčiny a předáváme ji klientovi.

Překlad manuálů do němčiny: rychlost

Standardní rychlostí může být průměrná norma, které je při překladech dosahováno, která však může být a většinou je v rozporu s doporučovanými normami různých teoretických institucí, které normy vytváří a nepřichází do styku s reálným světem technických překladů, který je sice světem tržních pravidel, ale pro odborníka na svém místě polem ve kterém se velmi dobře orientuje a zaskočí ho jen velmi málo věcí (např. obtížnost překladu, ta je dána zkušenostmi, ale především schopností dobře odhadnou na straně překladatele své síly).

Překlad do němčiny: výkon

Běžnou rychostí, ktero u nás dosahujeme a není řeč o nadprůměrném výkonu, kterého se dá také po dobu několika dní dosahovat. Ta činí 5 -7, případně 8 normovaných stran textu. U technických projektů, kde je na překlad menší časový úsek, např. je nutno zvládnout 100 stran za 7 dní se dá výsledku dosáhnotu dvojí metodou: a) navýšením počtu překladatelů (předpokládá synchronizaci projektu: a) finální ladění textu vedoucím technickým překladatelem, b) on-line sdílení a komunikace běhe překladu), 2) výše zmíněnou metodou, kdy překladatel pracuje tak, aby vyhověl klientovi (práce podporovaná software, anebo práce jinou metodou pro navýšení výkonu).

Jaké části technický překlad obsahuje

Vždy uvádíme několik praktických detailů, jako z posledního technického překladu do německého jazyka: ten činil souborný manuál obsažený obrázky, jejich popisem a textem, ikonami, symboly + popisy významu ikon a symbolů. Text byl řazen a) číslováním, b) v bodech, c) ve větách.

Pro překlady manuálů z/do němčiny – nás prosím kontaktujte v kontaktní zóně ZDE.

Technický překlad

 
 
Zařazeno do témat: ,