Objednávka bezpečnostních listů španělština / portugalština

  • Listopad 8, 2017
Share Button
Překlad a vypracování bezpečnostních listů do slovenského, českého, anglického jazyka. Expresní kontakt: 608 666 582.

Překlad a vypracování bezpečnostních listů do slovenského, českého, španělského, portugalského, německého, anglického jazyka. Expresní kontakt: 608 666 582.

Objednávka na překlady 2 EN MSDS XXX: CCC (nový MSDS) a XXX: CCC 2018 (revize již v minulosti překládaného MSDS) do ES a PT (španělština, portugalština) – jsou uvedeny požadavky na překlad. Přiloženy EN verze obou 2 MSDS ve word formátu – klietn žádá dodržet uvedený formát MSDS (formální úprava).

Španělské a portugalské listy

Klient přikládá také přehled ES a PT povinných vět – tyto věty v uvedených citacích musí být v oddílu 2.2. MSDS – jsou uvedeny na obalech výrobků. Klient přikládá i ES a PT verzi nařízení (EU) 2015/830 – názvy oddílů a pododdílů mají být uvedeny v souladu s názvy použitými v ES a PT verzi nařízení.

Potvrzení přijetí objednávky překladu bezpečnostního listu

Změny vůči předešlé verzi MSDS XXX jsou vyznačeny kurzívou nebo vymazány. Klient požaduje použití kurzívy v ES a PT překladech na stejných místech, kde je použitá v přiloženém EN MSDS a vymazání údajů, které již nejsou uvedeny v aktuálně přiloženém MSDS v porovnání s předešlou verzí MSDS.

Objednávka překladu BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

Extra upozornění – v přiloženém znění vět je žlutě vyznačena změna v ES i PT verzi u věty P305+P351+P338. Tato věta tedy bude mít u těchto 2 MSDS jiné znění v ES a PT verzi než u všech dosud překládaných MSDS pro XXX. Jedná se o změnu spojenou s novelou CLP platnou od 1.2.2018 – tyto 2 výrobky jsou určeny na trh pro rok 2018. V případě XXX 2018 se jedná o revizi – klint žádá tedy, aby v oddílech 16.4. v ES i PT MSDS byla k změnám uvedeným v EN verzi MSDS doplněna i změna věty P305+P351+P338, která se EN verze MSDS netýká a tudíž není v oddílu 16.4. v EN verzi uvedena.

Žádáte-li objednat vypracování bezpečnostního listu – kontakt na legislativního specialistu je ZDE.

Dotaz na překlad bezpečnostního listu  – Oleje / Brzdové kapaliny

Zařazeno do témat: ,