PŘEKLADY smluv do LOTYŠTINY – 24 hodin

  • Srpen 3, 2023
Share Button
Specializované překlady v oborech: technika, medicína, chemie, farmcie do lotyšského jazyka. Překlady do lotyštiny od rodilých mluvčích. Překlad z jazykových verzí: angličtina, ruština, italština. Expresní kontakt: +42...

Specializované překlady v oborech: technika, medicína, chemie, farmcie do lotyšského jazyka. Překlady do lotyštiny od rodilých mluvčích. Překlad z jazykových verzí: angličtina, ruština, italština. Expresní kontakt: +42…

Většinu krátkých překladů do lotyštiny je naše lotyšská kolegyně schopna realizovat ve velmi krátké době: cca 24 hodin, tj. 24 hodin přeložit dokument nebo zprávu od dodání formalit k zadání překladu. Jedná se zpravidla o 2-3 stránkové smlouvy (výchozí jazyk pro lotyštinu, je angličtina) (anebo krátké lékařské či technické zprávy). Technické zprávy a krátké manuály se zákresy realizujeme do 48 hodin, pokud se jedná o množství cca 10 normovaných stran.
.

Překlady RODILÉ: do lotyštiny

Navíc přítomnost lotyšských rodilých mluvčí v Lotyšsku, podmiňuje nutnost překládat do rodné lotyšštiny právě z mezinárodního jazykového prostředí a tomu je u externích témat, právě angličtina. Platí to, jak pro překlady z medicíny, ale hlavně farmacie, také pro všechny překlady technické, které pokud vzniknout v ČR s intencí být nadále neseny do dalších severských nebo pobaltských jazyků – tj. lotyština, finština, švédština, norština, ale třeba také dánština – je nutné dodat anglickou verzi, ve které jsou např. technické manuály psány automaticky.

📝 Většinu krátkých překladů do lotyštiny za 24 hodin! 😃

Naše společnost je hrdá na rychlou a efektivní práci našich kolegů. Zejména naše lotyšská kolegyně je schopna realizovat většinu krátkých překladů do lotyštiny ve velmi krátké době, obvykle do 24 hodin od dodání formalit k zadání překladu. Tyto krátké překlady se často týkají 2-3 stránkových smluv nebo krátkých lékařských a technických zpráv. Výchozím jazykem pro překlad do lotyštiny je často angličtina.

📆 Technické zprávy a krátké manuály do 48 hodin! 😊

Pokud se jedná o technické zprávy a krátké manuály s obsahem zákresů a jejich celkovým rozsahem okolo 10 normovaných stran, naše týmy jsou schopny překlad realizovat do 48 hodin. Tímto způsobem dokážeme zabezpečit kvalitní a rychlý překlad technických informací pro naše klienty.

🌍 Překlady RODILÉ: do lotyštiny 🌱

Důležitým faktorem pro překlady do lotyštiny je přítomnost našich rodilých mluvčích v Lotyšsku. Právě díky nim jsme schopni zajistit, že překlady do rodné lotyštiny jsou co nejpřesnější a odpovídají místnímu jazykovému kontextu. Většina překladů z mezinárodního jazykového prostředí je realizována z angličtiny, což je běžný zdrojový jazyk pro externí témata.

🏥 Lékařské a technické překlady pro severské a pobaltské jazyky 🛠️

Naše schopnost překladat do lotyštiny z mezinárodního jazykového prostředí je zásadní zejména pro oblast medicíny a farmacie. Stejně tak platí pro všechny technické překlady, které jsou následně určeny pro další severské nebo pobaltské jazyky, jako jsou finština, švédština, norština nebo dánština. V takových případech je nutné dodat anglickou verzi překladu, aby bylo zajištěno další překladání do dalších jazyků.

🏆 Rychlé a kvalitní překlady pro vaše potřeby! 🚀

Zaručujeme vysokou odbornou úroveň překladů a důkladnou kontrolu překladu, aby byla splněna vaše očekávání. S naším týmem lékařů a technických odborníků jsme připraveni rychle a spolehlivě zpracovat vaše lékařské a technické překlady do lotyštiny, a to s ohledem na místní jazykový kontext a specifické požadavky.