Výroba bezpečnostních listů

  • Červen 1, 2017
Share Button
Výroba bezpečnostních listů a výroba etiket. Registrace do systému CHLAP. Termíny dodání 6 - 8 pracovních dní a termíny dodání: express. Expresní kontakt na oblastního chemika, tj. legislativního specialistu zde: +420...
Výroba bezpečnostních listů a výroba etiket. Registrace do systému CHLAP. Termíny dodání 6 – 8 pracovních dní a termíny dodání: express. Expresní kontakt na oblastního chemika, tj. legislativního specialistu zde: +420…
1. Dodána registrace CHLAP se změnou telefonního čísla na žádodost zákazníka / nové potvrzení registrace. Vydáno na ž (Detergent klasifikovaný z hlediska fyz.chem vlastností a účinků na zdraví jako nebezpečný) – dodáno aktuální telefonní číslo do registrace CHLAP / čí případně i údajů registrátora (Academical team), nadále dodán vypracovaný bezpečnostní list – česká verze, zákazníkovi dodána etiketa pro enzymaticky čisticí prostředek pro odstraňování pevných a kapaných uhlovodíků, tj. nárvh pro etiketu obsahující doporučené fráze, grafické výstražné symboly a doporučení pro tyto symboly, např. doporučená velikost na etiketě pro dané balení.
.

Výroba bezpečnostních listů – registr CHLAP

.

Registr CHLAP
Oznámení bylo odesláno
Vaše oznámení bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Datum oznámení: 31.05.2017
Název výrobku: PPT2
Číslo jednací: MZDR PPT2

 .

Registr CHLAP / anglická mutace oznámení

.
Information system CHLAP
Your notification has been submitted.
Your notification has been received and filed with the following details:
Submission date: 31.05.2017
Product name: PPT2
Reference number: MZDR PPT2/2017/SOZ
2. Dodání bezpečnostních listů ve verzích: portugalská a španělská. Legislativní list pro národní prostředí: Španělsko, Portugalsko. Překlad nelegislativních textů pro listy – texty vygenerovány 2 dny v předstihu.
3. Dodán bezpečnostní list pro zákazníka: jazyk český. Dodán bezpečnostní list pro zákazníka: jazyk slovenský.
.

Výroba bezpečnostních listů

.

4. Nadále ze strany zákazníka změněna objednávka, objednáním dalších 2 bezpečnostních listů do jazyků portugalský a španělský s požadavkem k předsunutí před stávající objednávku – výroba bezpečnostních listů Express.
.
Výroba bezpečnostních listů: požadavek

.

Vypracování 2 EN MSDS PPT2 a PPT3 do ES a PT. Přiloženy EN verze obou MSDS ve word formátu – prosba o dodržení uvedeného formátu MSDS (formální úprava). Přiložen také přehled ES a PT povinných vět – tyto věty v uvedených citacích musí být v oddílu 2.2. MSDS – jsou uvedeny na obalech výrobků. Přiloženy současně i ES a PT verze nařízení (EU) 2015/830 – požadavek uvádět názvy oddílů a pododdílů v souladu s názvy použitými v ES a PT verzi nařízení. PPT2 je nový výrobek – vycházet ze vzoru z již dříve překládaného MSDS PPT1- změny vůči tomuto MSDS budou v oddílech 1,2,3,4,8,9,11 a 16. Tento překlad do obou jazyků má nejvyšší prioritu – předřazení tohoto bezpečnostního listu xpřed překlady 3 dříve objednaných výrobků.
.

 Výroba bezpečnostních listů

.

PPT1 v minulosti „překládán“ (pozn. chemika: vydáván / vystavován). Změny vůči předešlé verzi MSDS PPT2 jsou vyznačeny kurzívou nebo vymazány. Vyžadováno použití kurzívy v ES a PT překladech na stejných místech, kde je použitá v přiloženém EN MSDS a
vymazání údajů, které již nejsou uvedeny v aktuálně přiloženém MSDS v porovnání s předešlou verzí MSDS PPT1. Změny vůči
předešlé verzi MSDS PPT1 budou v oddílech 1,2,3,4,8,9,11 a 16. Tato výroba bezpečnosního listu bude zařazena před
překlady 3 dříve objednaných výrobků.
.

Výroba bezpečnostních listů – kontakt na legislativního specialistu je ZDE.