Lékařské překlady španělštiny

  • Únor 5, 2023
Share Button
Lékařské překlady zpráv pro španělské a české lékaře a odborníky. Expresní překlady zpráv z/do španělštiny. Překlady z farmacie a lékařského výzkumu. Překlady lékařských zpráv a syntéz. Interpretace lékařských vyjádření a popisů do srozumitelného českého jazyka. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 ...

Lékařské překlady zpráv pro španělské a české lékaře a odborníky. Expresní překlady zpráv z/do španělštiny. Překlady z farmacie a lékařského výzkumu. Překlady lékařských zpráv a syntéz. Interpretace lékařských vyjádření a popisů do srozumitelného českého jazyka. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 …

Naše paní lékařka provádí lékařské překlady v rozsahu jazyka španělského u krátkých zpráv do 2 normovaných stran do 24 hodin. U delších lékařksých zpráv dle rozsahu a dle možné kapacity pro překlad. Španělské lékařské zprávy přijímáme v 99 % případů elektronicky (.jpg, .pdf apod. = neformátovaný text). Lékařka překlad do španělštiny provádí bezprostředně po přijetí a její pracovní norma činí cca 5 – 7 normovaných stran lékařského překladu denně (1 normovaná strana českého textu = 1800 úhozů). Španělský text zprávy je vždy v neformátovaném textu, až na některé vyjímky, které tvoří účelné zprávy španělských lékařů, studie, návrhy apod.

Překlady hlaviček a podpisů lékaře:

Klasické lékařské zprávy, tzv. klasika, jsou obdobou zpráv tak, jak je známe od českých lékařů pracujících v českých zdr. ústavech a zařízeních. Většinou se jedná o hustě psaný text, kterého se na tu běžnou stránku vejdou cca 2 stránky normované. Je-li zprávy kratší, je také kratší, co do obsahu na běžné stránce. Lékařská zpráva obsahuje nadále většinou (platí min. pro 1. stránku) nějakou hlavičku, razítko, popdis lékaře.

Lékařské překlady španělštiny: náležitosti

Mezi těmito náležitosmti se nachází samotný text zprávy, který je právě tou konstantou, kterou se lékař, z titulu svého vždělání, zabývá a kterou činí i do španělského jazyka jedinečnou v některých bodech zdánlivě fární, ale striktně lékařskou. Po analýze lékařem se totiž některé body většinou vyjeví velmi důslednými a pakli-že by se jimi v překladu zabýval nelékař, zpravidla vyjdou jako mylné (takový překlad je odborníkem ihned identifikován a může být tedy i lehce zpochybněn).

Překlady španělské Onkologie

Náš tým pro překlady bychom charakteriozovali jakoo: Expertní tým pro lékařské a farmaceutické překlady z/do španělského jazyka. Lékaři vypracovávají překlad lékařských zpráv a dalších komponentních textů z medicíny a bilogogických věd na základě poptávky trhu. Prozatím jsme byli schopni zpracovat: 100 % co ve standardním rámci. S nadstandardním rámcem: lékařský překlad + nestandardní jazyk, se setkáváme u jakékoliv lékařské velmi zřídkakdy. Jazyky trhu pro lékařský překlad: jsou totiž jasně definovány světovostí trhu, kde lékaři celého světa ovládají základní jazyky, případně všichni 1 jazyk světový. Termíny překladu lékařských zpráv z onkologie, jsou koncipovány, jako čas nutný pro kvalitní realizaci překladu – u kratších zpráv, to zpravidla bývá: 1-3 pracovní dny. Expresní překlady onkologických zpráv: za 1 pracovní den. Nejčastější obory překladů lékařských zpráv, se týkají: Onkologie, kardiochirurgie, neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, laboratorní výsledky.

Žádáte-li lékařský překlad do španělštiny – kontaktovat lékaře můžete ZDE.

Masarykův onko ústav – Překlady lékařských zpráv

Zařazeno do témat: , ,