Lékařský překlad angličtina: četnost

  • Červen 29, 2023
Share Button
Lékařské překlady a překlady z biologických věd pro španělské a české lékaře a odborníky. Dalšími jazyky: němčina, slovenština, polština, ruština, švédština. Expresní překlady zpráv z/do španělštiny. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Lékařské překlady a překlady z biologických věd pro španělské a české lékaře a odborníky. Dalšími jazyky: němčina, slovenština, polština, ruština, švédština. Expresní překlady zpráv z/do španělštiny. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Angličtina: překlad do angličtiny, němčiny, švédštiny a překladatelská kombinace mezi nimi jsou poměrně časté. Nejslušnější poměr vzniká mezi angličtinou a němčinou a mezi angličtinou u švédštinou. V první variantě převažují mírně české firmy, ve druhé ty zahraniční, tedy švédské. U první varianty jsou to firmy sídlící v ČR, v druhém případě většinou firmy sídlící ve Švédsku, anebo dokonce i na Slovensku či v Polsku. Při posledním překladu jsme osvěžili znalost biologických věd a naše paní lékařka pracovala na překladu téměř 190 normovaných stran rovný měsíc.

Norma a jazykové kombinace pro lékařský překlad

Norma napovídá celkem běžný průměr pro překlad jedné normostrany v jakémkoliv jazyce, která činí 5 – 7 normovaných stran denně. Téměř vždy následuje poměrně důsledná kontrola textu, tím samým překladatelem. Pro překlady angličtiny zde u nás máme lékařský backround, a nejen pro angličtinu. Lékařský překlad jsme shopni vyhovovit i v dalších zmíněných jazycích. Překlad do angličtiny však na poli technologií a farmacie hraje prim. Ostatními jazyky pro lékařský překlad (případně kombinace s angličtinou jsou): němčina, polština, španělština, ruština, slovenština, maďarština, švédština, finština, estonština.

Termíny pro dodání lékařských překladů u krátkých textů

Za typycky krátk lékařský text lze považovat nějakou kratší lékařskou zprávu vypovídající o stavu pacienta. S těmi se na nas různí zákazníci obrací denně. U krátkých lékařských zpráv jsou naše dodací termíny pro angličtinu, cca 1 – 2 dny, pro ruštinu 2 – 3 dny a pro němčinu 2 – 4 dny. U dalších jazyků sdělujeme termíny zákazníkům na počkání.

Lékařský překlad: odpovědnost

Vysoká odpovědnost na kterou jsme zvyklí. Lékařský překlad vypracovává náš tým 6 lékařů, s každodenní routine překladu lékařských textů ke spokojenosti zákazníků i přijímacích zahraničních lékařů a zdravotních specialistů. Ti všichni jsou první kategorií, které jsou lékařské překlady dodávány. Za druhou kategorii považujeme nezdravotnické příjemce lékařské informace – zpravidla jen krátké lékařské zprávy k jiným účelům, než účelům další léčby (úřad, instituce, letištní kontrola (např. potvrzení, že pacient nemůže být ozářen z důvodu titanové části v těle ozařovacím rámem), pojišťovna).

Lékařský překlad – termíny

Běžná lékařská zpráva v rozsahu 2 – 4 dny obsahující lékařské termíny, bývá přeložena v termínu 2 – 3 dny. Termín je zákazníkovi lékařem předem oznámen a pokud nenastanou komplikace (např. nejasné termíny nebo nečitelnost některých listů zprávy), je lékařem zpravidla dodržen, a pokud ne, tak zákazník předává lékaři souhlas s delším pozdržením překladu, např. 1/2 dne.

Žádáte-li překlad z/do angličtiny v lékařských vědách, nebo vědách biologických – kontakt na lékaře je ZDE.

Zařazeno do témat: ,