Překlady lékařských zpráv

  • Duben 30, 2023
Share Button
Lékařské překlady zpráv s garancí od českých a německých lékařů. Tzv. garantované lékařské dílo. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Lékařské překlady zpráv s garancí od českých a německých lékařů. Ruské lékařské zprávy překládáme z 90 % pro ruské klienty žijící v Praze. Překlad zpráv od ruských lékařů pro lékaře české dodáváme v termínech cca 1-3 pracovní dny v případě rozsahu zpráv ortopedické laboratoře / vyšetření ultrazvukem apod. do 10 normovaných stran. Expresní překlad lékařské zprávy: do 1 pracovního dne. Tzv. garantované lékařské dílo. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Překlady lékařských zpráv řeší náš tým lékařů u kratších zpráv zpravidla do 1 – 2 dnů od zadání překladu. Ohledně jazykového rozsahu poskytujeme překladatelské služby s orientací na medicínu v jazycích: němčina, angličtina, ruština, polština, holandština, chorvatština, maďarština, švédština, arabština, turečtina. Hlavními jazyky lékařských zpráv, však mimo letní měsíce dovolených (překlad pro pojišťovny), zůstávají: angličtina a němčina. U delších zpráv, studií, abstraktů – vzledem k soustředěnosti pouze jednoho lékaře na téma – si vyhrazujeme čas rovnajícíc se algoritmu: 5 normovaných stran/1 den práce lékaře. Tedy např. překlad 30 stran lékařského textu: cca 1 týden práce a to i s jazykovou revizí. U všech překladů probíhá po odborné práci lékaře  revize textu jazykovým expertem: revize je obsažena již v ceně překladu.

Překlady lékařských zpráv: termíny, objednání

Žádá-li od nás klient překlad zprávy delší, zpravidla to není otázkou pouze předpisovou, ale s klientem naopak vždy činíme dohodu o jeho časových požadavcích, kterých ve většině případů 100 % kryjeme. Důležité je včasné zatelefonování a zaslání lékařských zpráv scanovou kopií na naše expresní kontakty. Běžné termíny pro včasný překlad lékařské zprávy činí: asi 1-2 pracovní dny, někdy 3 pracovní dny. Základní body procesu s překladem lékařské zprávy: 1 Zaslat zprávu a vyčkat 24 – 48 (dle potvrzení termínu) hodin na zaslání překladu.

Typologie práce lékařů na překladech:

  • práce v týmu lékařů
  • překlady lékařských zpráv vždy 1 lékařem
  • možnost překladů zpráv různojazyčných – např. zprávy od 1 pacienta 1 lékařem (De+En, En+Sp, Sp+De, En+Ru, Ru+Fj apod.)
  • možnost vypracování expresního překladu krátkých / dlouhých zpráv
  • běžná doposud maximální délka překladu LZ řešená: 50 NS / 24 hodin

Žádáte-li od nás překlad z medicíny -překlad lékařské zprávy, kontaktujte nás ZDE. 

Překlad lékařských zpráv do ruštiny: celý týden + víkendové překládání Praha

Zařazeno do témat: , ,