Expresní překlady angličtiny (z/do)

  • Červenec 6, 2023
Share Button
Překlady do angličtiny. Vysoké normy pro překlad do anglického jazyka. Překlady anglických manuálů.

Překlady do angličtiny. Vysoké normy pro překlad do anglického jazyka a expresní překlady. Překlady anglických manuálů, překlady lékařských zpráv, překlady vědeckých a akademických abstraktů, překlady z chemie.

Co stojí rychlé překlady z angličtiny: Rychlý překlad do angličtiny většinou nestojí žádný expresní příplatek, pokud se nejedná o situaci, kdy překladatele nemusí odložit jednu práci pro druhou. Expresní překlady vypracováváme pro některé zákazníky v časových dispozicicíh: + expresní překlad do 2 hodin, + expresní překlad do 6 hodin, + expresní překlad do 12, 24 hodin atp.

Překlady z anglického jazyka – expresnost

Nejenom rychlé překlady z anglického jazyka, ale také expresní překlady z dalších jazyků. Ano, pojem „expresní“ je vlastně ten správný obrat. Naopak tomu, další jazyky jsou ty, které máme ve své nabídce jsou už běžnější záležitostí: němčina, ruština, polština, italština, španělština, francouzština. Z hlediska statistického vrcholu, dodáváme expresní překlad nejčastěji v jazycích: angličtina, ruština, němčina.

Expresní překlady angličtiny: statistika

Nejčastější urgentní poptávka překladu do angličtiny, co do typologie: 1) překlad krátké části manuálu nebo krátkého manuálu do angličtiny, 2) překlad lékařské zprávy do angličtiny, 3) překlad abstraktu, 4) překlad 1 bezpečnostního listu. Nejčastější urgentní poptávka překladu do angličtiny, co do rozsahu: 1) urgence v rámci překladů manuálů: do 24 hodin – 2 dnů (krátké manuály do 20 normovaných stran), 2) urgence v překladu krátké lékařské zprávy nebo abstraktu do angličtiny: urgence do 24 hodin, 3) překlad 1 bezpečnostního listu (cca 6 normovaných stran textu): do 24 hodin nebo týž den. Nejčastější urgentní poptávka překladu do angličtiny, co do požadovaných termínů: do 24 hodin.

Překlady angličtiny: MSDS

Je technický nebo i marketingový název pro svým způsobem technické překlady, avšak ve své podstatě překlad, jako takový, nikoliv: tedy tvorba bezpečnostních listů dle CLP (zjednodušeně – dle platných legislativ: té české i evropské). Překlad bezpečnostního listu do angličtiny neznamená nic jiného, než vytvoření jeho správné verze v anglickém jazyce (tedy verzi s legislativními nároky např. pro VB a samozřejmě verzi splňující další jazykové nároky). Taková verze je tvořena standardizovanými – tzn. zákonnými frázemi – stejně tak, jako v případě tvz. překladu etiket do angličtiny, kde se etiketám říká v méně odborných kruzích „přeložené“. V chemické hantýrce se však užívá pojmu etikety „vytvořené“.

Překlady angličtiny: LZ

Lékařské zprávy při překaldu z a do angličtiny, jsou zpracovávany výhradně lékaři. Překlady zpráv do angličtiny vypracovávají praktičtí a odborní lékaři: nejčastěji interna. Překlady jsou dodávány pro pacienty české ale i zahraniční provenience / medical report, kteří žádají překlad lékařské zprávy (lékařských zpráv) pro další účely léčby.

Překlady angličtiny: pharmaceutical

Jeden z nejnáročnějších oborů vůbec. Spolu s překlady lékařskými je řadíme na jednu roveň. Často přicházejí od farma klientů, pro které jsme v minulosti zpracovávali již nějaký. Jsou jimi odborné studie + farmaceutické materiály marketingového externího světa. Ke kategorii farmaceutického marketingu se úzce váže téma, formátování – tedy grafické úrovně překladu. Zpravidla se nejedná o tzv. jednoduché formáty, ale o fortmáty pokročilejší případně jejich technické kombinace.

Překlady angličtiny: formating

Grafické zpracování a zejména v některých odvětvích, zejména v oblasti farmaceutického, medicínského marketingu a v neposlední řadě v případě překladů technických – patří k náročnějším činnostem, které avšak považujeme za součást naší práce. K realizace formátů dochází překladatelem samotným a v některých komplikovanějších případech pomocným grafikem, který doklady pro překladatele připravuje. Jedná se o situace, kdy přijímané dokumenty nevykazují některé vlastnosti podnětné pro úspěšnou realizaci grafiky. Tam musí zasáhnout grafik se speciální kompetencí.

Pro informace ohledně expresního charakteru překladu z/do angličtiny – nás kontaktujte ZDE.

Zařazeno do témat: ,