Softwarově podporovaný technický překlad

  • Červen 13, 2023
Share Button
Odborné překlady databází, software a překlady v "software", i pro pojmy lokalizace v širším pojetí. Tvorba paměti, za pomocí CAT nástroje - a využití paměti pro návazné překlady  Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Technické překlady: Odborné překlady databází, software a překlady v „software“, i pro pojmy lokalizace v širším pojetí. Tvorba paměti, za pomocí CAT nástroje – a využití paměti pro návazné překlady Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Časová úspora při využití CAT (tzv. „poloautomatizovaný překlad“) nám vychází v průměru kolem 30 %, ovšem někdy více, někdy i méně. Za předpokladu, že je k dispozici již nějaká paměť, může dojít u nového dokumentu k okamžitému generování schody s předchozím diskurzem, tedy soustavou slov, která má nějakou (ať již skutečnou, anebo i teoreticky úplně náhodnou) návaznost na další překlad. Není, li zásoba/diskurz k dispozici, může být započata práce nová, bez ohledu na tento deficit, ne však za předpokladu, že by mělo dojít k nějakým úsporám – tedy nabídce, kterou CAT tvoří, nabízí a co nejlogičtěji, při překládání „stringů“, nabízí.

Technické překlady: stringy

jsou především náš pracovní rozpoznávací název pro kategorie překladů, které jsou pojímány položkovou metodou. Za položkovou metodu můžou být pojímány překlady: 1) databázové, nebo překlady 2) u nichž určíme způsob překladu takovým způsobem/nástrojem, který z jednotlivých fragmentů textu, tvoří tzv. Stringy. Nástroj, který z překladu tvoří tzv. „překlad na Stringy“/“překlad do Stringů“, může být nástrojem obecně softwarově dostupným, tedy běžně používaný CAT nástroj, nebo nástroj interní/“šitý na míru“. Vzniká tak prostor pro dvě souběžná témata, z nichž, jedno je obecně přenositelné, technicky i dovednostně, druhé také, ale již za přesněji daných podmínek, resp. požadavků, nároků a kladné odpovědi na ně.

Technický překlad

Překlady CAT nástroji, využití: 60 % všech textů. Smysluplné uplatnění: u jednotlivých nebo „pokračujících technických překladů“ dosahujících rozsahu nejméně: 100 stran. Trados Studio 2011: nejvyužívanější překladatelský nástroj. Další alternativní nástoje: ano. Kompatibilita Memory: ano. Zpracovávané formáty technického překladu: .odt, AdobeIn, .xls, .PDF, .DWG. Forma textů: Databáze Excel, .sql, .html, Text. Variabilita textu: Text + Tabulka + .jpg.  Příklad délky zpracování technického překladu zpracováváného v CAT nástroji: 1000 stránek manuálu (práce bez CAT: cca 1000 hodin, práce s CAT: cca 600 hodin).

Alternativní SW pro technický překlad

Zmiňujeme také další alternativy technického překladu, neboť v našich řadách mají bohaté zastoupení. Jsou jimi: OmegaT, Deja Vu, Word Fast a několik dalších. První tři jsou využívány kolegy na poli technického překladu. Některými z nich, spíše jako bazální program pro „otevření“ jakéhokoliv překladatelského projektu.

Jazyky pro technický překlad

Nejčastější jazyky pro technický překlad a personální zastoupení v týmu lze definovat poměrně snadným seznamem: angličtina, němčina, ruština, polština, italština, slovenština, francouzština, švédština, maďarština, finština, lotyština, estonština, dánština, bulharština, turečtina, rumunština, slovinština, chorvatština, a několik dalších jazyků. Jsme pro přijetí jakékoliv poptávky a pro dialog o ní ohledně dostupnosti daného kolegy. V případě nedostupnosti dané jazykové kombinace, doporučíme další řešení.

Technický charakter překladů:

  • Import a reimport textů

Žádáte-li od nás technický překlad nebo jakýkoliv databázový překlad – kontaktujte nás prosím ZDE.

Zařazeno do témat: , ,