Překlady angličtina: Nezbytná komunikace v globálním světě 🌍🇬🇧

  • Srpen 27, 2023
Share Button

V dnešní době, kdy se svět stává stále více propojeným, se angličtina stala lingua franca mezinárodní komunikace. Ať už v obchodě, vzdělávání nebo cestovním ruchu, angličtina je nepochybně nejžádanějším jazykem, což je patrné i z našich statistik.

Dominantní poptávka 📊🔍

Angličtina je jazyk, který si zaslouží první místo v poptávce překladů. Až 70 % zákazníků vyhledává překlady z či do angličtiny, zejména v oblasti technických textů. To ukazuje na klíčovou roli angličtiny v mnoha průmyslových odvětvích a technických oborech.

Bezpečnostní listy: Vysoká poptávka 📋⚠️

Jen v tomto měsíci jsme obdrželi 16 poptávek na překlady bezpečnostních listů z angličtiny. Toto číslo je svědectvím o rostoucím významu správného a přesného překladu těchto kritických dokumentů. Bezpečnostní listy jsou klíčovým prvkem v řadě průmyslových sektorů a jejich správné přeložení může být otázkou bezpečnosti a dodržování pravidel.

Proč je angličtina tak důležitá? 🤔💼

Angličtina je dnes považována za mezinárodní komunikační jazyk. Ať už je to kvůli obchodním dohodám, vědeckým publikacím nebo populární kultuře, angličtina je všudypřítomná. Proto je klíčové mít kvalitní zdroje pro překlady v této oblasti.

Pokud potřebujete spolehlivé překlady z či do angličtiny, ať už v technické oblasti nebo v jakémkoli jiném sektoru, kontaktujte nás. Naše týmy jsou tady, aby vám pomohly s vašimi potřebami v oblasti překladů.