Překlady do angličtiny: zprávy

  • Červenec 5, 2023
Share Button
Překlad lékařské zprávy do ruštiny, angličtiny, němčiny. Informace ohledně: termínu, zpracování, lékařské garance a využitelnosti. Právní zajištění původu zprávy = + razítko znalce. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Překlady lékařských zprávy do angličtiny (také do ruštiny, , němčiny, španělštiny – vše lékaři). Překlady silných odvětví do technické angličtiny: chemie, farmacie, technika, informatika. Informace ohledně: termínu, zpracování, lékařské garance a využitelnosti, informace ohledně termínů vypracování překladu manuálů, bezpečnostních listů. Právní zajištění původu zprávy = + razítko znalce. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

⁄Překlady do angličtinyTermíny pro překlady zpráv z angličtiny a němčiny: Časové dispozice překladu určuje lékař. Pravidelný překlad dává prostor pro přibližnou představu o plnění denní normy pro překlad, za předpokladu, že „neleží na stole jiná zpráva“, taková norma činí pro překlad z angličtiny, i do němčiny: cca 5 – 10 normovaných stran pro jednotlivou jazykovou položku. Zpravidla dodáme překlad lékařské zprávy do: do 1 – 2 dnů (překlad velmi krátkých, nebo středně dlouhých zpráv).

Garance pro překlad z angličtiny a němčiny

U lékařského překladu poskytujeme tzv. garanci lékařem, tzn., že daný překlad je vypracován s odborností lékaři vlastní a splňuje standardy, které tzv. nazýváme jako: „příčinné souvislosti vyjádřené v jazyce lékařem„: jedná se o soubor dovedností lékaře promítnutých do odbornosti textu (odbornosti jazykové, ale také lékařské).  U němčiny platí obdobné, jak do termínů, tak do lékařského obsahu a souvislostí. Lékařský překlad v rámci německého jazyka vyhodnocuje lékař a stanovuje zákazníkům: termín + rozsah.

Překlady angličtiny: oborový rozsah

Záměrně zmiňujeme další záběr odborníků v týmu, ten je tvořen, nejenom lékaři, 3 farmaceuty a jedním chemikem, ale IT specialisty, matematiky apod. Poslední zajímavý překlad tohoto týdne se týkal striktně Statistických výpočtů (…). Náš nejschopnější kolega překlad prováděl na dvě fáze, první z nich proběhla před srpnem 2015 a vzhledem k časové dotaci, jsme dokument poté ještě jednou revidovali. Výsledný překlad je velmi dobrým anglickým překladem se zvolením správných matematicko-statistických termínů využívaných v angličtině.

Překlady angličtiny: další silné obory

Mezi mě patří vypracování Bezpečnostních listů dle CLP, navržení a kontrola etiket, včetně zadání grafických symbolů (prováděno pro výrobní i distribuční firmy CZ s importem do ČR). Překlady z farmacie a dalších typologií všeobecného a odborného lékařství: zprávy od praktiků, zprávy od odborných lékařů a z odborných vyšetření, výpisy z dokumentací. Také typologie akademického charakteru: prefaxe, diplomové práce, knihy, úryvky knih. Vše po konzultaci nebo za spolupráce s US a anglickými kolegy v oboru překladatelství anglického jazyka.

Překlady angličtiny: termíny

Technické okolnosti ohledně zpracování technických manuálů jsou otázkou: formátové náročnosti, rozsahu, náročnosti technického obsahu. Zpravidla: 40 NS/týden. Formátová náročnost, schopnost naplnit požadavky: Cat nástroje – angličtina, němčina, turečtina, švédština. Adobe InDesign: angličtina, němčina, švédština (další na požádání), stavba grafiky z manuálu (odlišná předloha/předloha v papírové podobě = přepis): všechny nabízené jazyky. Technický backround pro různé technické obory: napříč všemi jazyky – dle poptávky

 Překlady angličtiny: shrnutí

Tým specialistů by mohl být shrnut, jako tým pro medicínské, lékařské, farmaceutické překlady angličtiny ⁄ nadále překlady technických celků s konkrétním pokročilejším technickým zpracováním (CAT + formátování a DTP) u jazyků jako: angličtina, němčina, švédština, polština, italština, řečtina, norština, lotyšština, turečtina a mnoho dalších.

 

Poptáváte-li překlad lékařské zprávy do angličtiny nebo němčiny – kontaktujte nás ZDE.

Zařazeno do témat: ,