Překlady Zdravotní Dokumentace z Češtiny do Němčiny: Přesně a Srozumitelně 🏥📜

  • Srpen 26, 2023
Share Button

Když si pacient přečte svou lékařskou dokumentaci, musí být obsah srozumitelný a přesný. Když tato dokumentace putuje do rukou lékaře v jiné zemi, tato potřeba se zdvojnásobuje. 🌐💼 Nedávno jsme narazili na případ dokumentace pacienta, kde původní český text čítal 29 fyzických stran. Fotodokumentace a zdravotní záznamy byly původně v českém jazyce, avšak náš lékař-překladatel je převedl do německého jazyka, a to v digitálním formátu Word. 📸💻

Hlavním cílem překladu bylo zajistit, aby překládané dokumenty vzhledově přibližně odpovídaly originálům. Zároveň bylo nezbytné, aby text byl srozumitelný pro německé lékaře. 😷👩‍⚕️ Srozumitelnost je dosažena díky odborným znalostem lékaře-překladatele. To zahrnuje schopnost rozlišit, kdy přeložit lékařskou zkratku do latiny nebo jiného jazyka a kdy ji naopak rozepsat. 🧬🔍

Náš lékař-překladatel vždy klade důraz na srozumitelnost překladu. Když je nějaká zkratka nebo termín v českém originále, který by nebyl srozumitelný pro německé lékaře, je vždy plně rozepsán, aby jeho význam byl jasný. 📌📖 Jedna z hlavních výzev překladu z českého do německého jazyka je narůst textu. Díky morfologickým vlastnostem němčiny je text často delší, což může znamenat nárůst o 25-35%. 📈✍

Co získáte s našimi lékařskými překlady?

  1. Texty zpracovávány výhradně lékaři 👩‍⚕️🩺
  2. Vysoká odborná úroveň překladu 🎓🔬
  3. Kvalitní grafické zpracování 🖥️🎨
  4. Krátké dodací termíny ⏳🚀
  5. Možnost výběru lékaře podle odbornosti 🩺👨‍⚕️
  6. Zpracování textu pro odbornou veřejnost v oblastech farmacie, vědy a výzkumu 🧪🔍

Ať už potřebujete překlad pro lékařskou praxi, výzkum, nebo jiné účely, jsme tady, abychom vám pomohli. 💡🤝 Překlad je více než jen změna slov z jednoho jazyka do druhého. Je to umění, a my toto umění ovládáme k dokonalosti. 🎨📜🔍