Ruský „medical“ překlad: pro „private“ kliniky

  • Červen 2, 2023
Share Button
Lékařské překlady zpráv pro ruské lékaře a odborníky. Expresní překlady zpráv do ruštiny. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Lékařské překlady zpráv pro ruské lékaře a odborníky. Expresní překlady zpráv do ruštiny. Ruské lékařské zprávy překládáme z 90 % pro ruské klienty žijící v Praze. Překlad zpráv od ruských lékařů pro lékaře české dodáváme v termínech cca 1-3 pracovní dny v případě rozsahu zpráv ortopedické laboratoře / vyšetření ultrazvukem apod. do 10 normovaných stran. Expresní překlad lékařské zprávy: do 1 pracovního dne. Expresní kontakt na tým lékařů: +420 608 666 582.

Našemu stálému klientovi dodáváme tento měsíc přes 25 lékařských zpráv ve třech fázích. Ty překládají naši dva kolegové lékaři dnem i nocí. Pro ruskou klientelu vyhrazujeme cca 1/3 našeho překladatelského úsilí na poli ruských překladů. Poslední zprávy se týkaly: vyšetření ultrazvukem, klinické laboratoře, vyšetření ortopedem a vyjádření plastického chirurga. Veškeré lékařské zprávy dodáváme s frekvencí až 10 přeložených stran denně. Překlad 1 lékařské zprávy v rozsahu 2 normované strany zabere překladateli asi 3 hodiny práce.

Překlady LÉKAŘSKÝCH textů: JPG

Lékařské texty přijímáme v 90 % E-mailem, scanovou kopií, nebo v editovatelném formátu, je-li takový k dispozici. Většina našich klientů však zasílá k překladu, leč verzi elektronickou, tak needitovatelnou – ta totiž odpovídá více reálnému lékařskému produktu: lékařské zprávě. My posléze zprávu zpracováváme a klient dostává dva formáty: Word a PDF. Přijímaný formát: JPG apod. Technika pořizování elektronické kopie zprávy klientem: Scan, Foto. Nejčastější obory překladů lékařských zpráv, se týkají: Onkologie, kardiochirurgie, neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, laboratorní výsledky.

PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV ČESKÝMI LÉKAŘI

Ruské lékařské zprávy překládáme z 90 % pro ruské klienty žijící v Praze. Překlad zpráv od ruských nebo českých lékařů pro lékaře české nebo ruské (v případě odletu se zprávou do Ruské federace), dodáváme v termínech cca 1-3 pracovní dny v případě rozsahu zpráv ortopedické laboratoře / vyšetření ultrazvukem apod. do 10 normovaných stran. Expresní překlad lékařské zprávy: do 1 pracovního dne.

Žádá-li od nás klient, nebo klinika lékařský překlad do ruštiny – kontakt nalezne ZDE.

Překlady lékařských zpráv: termíny

Zařazeno do témat: , ,